طراحی و تولید نرم افزار

تولید محصولات و بسته های نرم افزاری، نرم افزارهای سفارش مشتری یکی از فعالیت ها و خدمات اصلی پیشرو سامانه آراد است، با توجه به پیچیدگی ذاتی فرآیند تولید نرم افزار، بهره گیری از استانداردهای روز دنیا در مراحل مختلف تولید نرم افزار سرلوحه تیم های تولید نرم افزار در پیشرو سامانه آراد می باشد.

طراحی و تولید نرم افزار

با توجه به نوع و پیچیدگی پروژه های نرم افزاری، پیشرو سامانه آراد روش ها، فناوری های و ابزارهای  مناسب را در مراحل مدیریت، مدل سازی، تحلیل و طراحی، پیاده سازی، مستند سازی، تست و آزمون کیفی، استقرار و نگهداری به کار گرفته که در نهایت منجر به تولید یک نرم افزار کیفی و مورد رضایت مشتریان خواهد بود.

scrum

RUP

با توجه به تحولات روز افزون صنعت نرم افزار، پیشرفت فناوری، و نیازهای متنوع مشتریان پیشرو سامانه آراد زیرساخت طراحی و تولید نرم افزار در حوزه های مختلف را ایجاد نموده و عموما در سه حوزه اصلی زیر به فعالیت می پردازد:

همچنین با توجه به گستردگی فناوری ها و ابزارهای تولید نرم افزار، تیم های تولید نرم افزار در پیشرو سامانه آراد توانمندی تولید نرم افزار در ۴ حوزه زیر را دارا هستند:

  •  JAVA/JAVA EE
  • Microsoft.NET
  • PHP
  •  C/C++