امروزه با گسترش تنوع و تعداد سرویسهای مورد نیاز در سازمانها، نیاز به افزایش تعداد سرویس دهنده ها به شدت احساس می گردد، افزایش تعداد سرویس دهنده ها هزینه های هنگفتی در ابعاد مختلف در پی خواهد داشت. مجازی سازی راه کاری جهت کاهش تعداد سرویس دهنده های سخت افزاری، کاهش هزینه ها و بهره وری بیشتر در بکارگیری منابع سخت افزاری می باشد. در واقع با استفاده از راهکارهایی نرم افزاری (Hypervisor) منابع سخت افزاری موجود میان سرویس دهنده های مجازی تقسیم گردیده و بهره وری افزایش می یابد.مزایای اصلی بهره گیری  از مجازی سازی سرور ها:

مجازی سازی

  • کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه ها
  • کاهش ابعاد مراکز داده، کاهش فضا، کاهش تجهیزات
  • سادگی راه اندازی محیط آزمایشگاهی
  • مدیریت و نگهداری ساده تر و کم هزینه تر
  • تحمل خطای بیشتر و افزایش Uptime
  • Disaster Recovery سودمند تر
  • ایزوله سازی سرویس ها

مجازی سازی

پیشرو سامانه آراد با بهره گیری از توان تخصصی کارشناسان خود، اقدام به ارائه راهکار مجازی سازی مبتنی بر بکارگیری فناوری های زیر می نماید.

 

مجازی سازی مجازی سازی