در گذشته ارتباط سیستم های تلفنی (PSTN) و شبکه های اطلاعاتی بر بستر VOIP یکی از راه کارهای موثر در توسعه ارتباطات سازمان ها و کسب و کارها به شمار می رفت، اما امروزه روش های متنوعی پل ارتباطی میان سازمان ها و مراجعین آنها می باشد، تماس تلفنی، ایمیل، فکس، پاسخگوی خودکار صوتی، صندوق صوتی، تماس تصویری، کنفرانس صوتی، کنفرانس تصویری و پیام کوتاه از جمله این روش ها است.

مدیریت موثر و بهره گیری توامان این روش ها در راستای پاسخگویی به موقع  و همچنین نگهداری و تحلیل سوابق ارتباطات میان سازمان و مراجعین در راستای افزایش کیفیت خدمات و رفع کاستی ها یکی از امور پیچیده و زمان بر می باشد.

ارتباطات یکپارچه

پیشرو سامانه آراد با بهره گیری از جدید ترین فناوری ها و التزام به استانداردهای بین المللی اقدام به طراحی و پیاده سازی ارتباطات یکپارچه و VOIP به شرح زیر می نماید:

  •     طراحی و راه اندازی زیرساخت VOIP مبتنی بر Elastix
  •     طراحی و راه اندازی ارتباطات یکپارچه مبتنی بر Microsoft Lync Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft CRM, Skype For Business
  •     طراحی و تولید نرم افزار در حوزه ارتباطات یکپارچه بر اساس نیاز مشتری

voip