دوره های آموزشی

پیشرو سامانه آراد با بهره گیری از دانش و تجربه اساتید دانشگاهی و متخصصین خبره حوزه فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کاربردی جهت ارتقاء سطح دانش و تخصص پرسنل سازمان ها و نهاد ها می نماید.

دوره های آموزشی

برخی از دوره های آموزشی ارائه شده توسط پیشرو سامانه آراد به شرح زیراست:

 • SQL Server Administration
 • MySQL Administration
 • SharePoint Administration
 • SharePoint Developement
 • ASP.NET MVC Programming
 • .NET Programming
 • Java EE Programming
 • PHP Programming
 • Team Foundation Server Administration
 • Lync Server Administration
 • Exchange Server Administration

همچنین پیشرو سامانه آراد توانمندی تعریف و برگزاری دوره های آموزشی کاربردی منطبق بر استاندارد های آموزشی، متناسب با نیاز سازمان شما را دارا می باشد.

جهت مشاوره، دریافت سرفصل ها و برگزاری دوره های آموزشی، با ما تماس بگیرید.

فهرست