با توجه به نیاز سازمان ها و کسب و کارها به ایجاد زیرساخت ارتباطی درون سازمانی و برون سازمانی پیشرو سامانه آراد با بهره گیری از توان متخصصین خود خدمات زیر را در حوزه زیرساخت ارائه می نماید:

  • طراحی و اجرای زیرساخت شبکه و مجازی سازی
  • طراحی و راه اندازی سرویس های مبتنی بر ویندوز
  • طراحی راه اندازی سرویس های مبتنی بر لینوکس
  • طراحی و تولید نرم افزارهای نظارت، نگهداری و مدیریت شبکه

طراحی و پیاده سازی شبکه