جهت پاسخگویی به نیاز های خاص سازمان ها و کسب و کارها در حوزه پایگاه داده، پیشرو سامانه آراد با بهره گیری از توان متخصصین این حوزه اقدام به ارائه خدمات تخصصی پایگاه داده در موضوعات زیر می نماید:

  • طراحی و پیاده سازی راهکارهای توزیع داده (Replication)
  • طراحی و پیاده سازی راهکارهای نگهداری پایگاه داده (Backup & Maintenance)
  • طراحی و پیاده سازی راهکارهای پایداری و دسترس پذیری پایگاه داده (High Availability & Disaster Recovery)
  • طراحی و پیاده سازی راهکارهای امنیت پایگاه داده (Security)
  •  تحلیل، ارزیابی و ارائه راهکارهای بهینه سازی و افزایش پاسخ گویی پایگاه داده (Tuning & Optimization)

جهت مشاوره و انتخاب بهترین راهکار در زمینه پایگاه داده با ما تماس بگیرید.